X
تبلیغات
زولا

ژاله

declan galbraith کودکی که صدایش در جهان پیچید

 

 

دکلن گلبریت (Declan Galbraith) خواننده اسکاتلندی در سال ۲۰۰۲در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "بمن بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت و امروز هفده ساله است. آهنگ مزبور را دکلن با ده هزار کودک دیگر در استادیوم اودیسه اجرا کرد در حالیکه همزمان توسط ماهواره و رادیو ۸۰۰۰۰ کودک دیگر در مدارس سرتاسر بریتانیا بزرگترین ترانه کُر جهان را با او اجرا کردند.

 

عک*س Declan Galbraith

 

Tell Me Why - بمن بگو چرا (In English & Persian)

In my dream
در رویاهایم

Children sing
کودکان می خوانند

A song of love for every boy and girl
ترانه ای از عشق برای هر پسر و هر دختر
 

The sky is blue
آسمان آبی است

The fields are green
مزارع سبزند

And laughter is the language of the world
و قهقهه زبان مردم دنیاست
 

Then I wake and all I see
اما بعد از خواب برمی خیزم و آنچه که می بینم

Is a world full of people in need
دنیائی است پر از مردم محروم
 

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Does it have to be like this
آیا باید که اینگونه باشد؟
 

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Is there something I have missed
آیا چیزی هست که من آنرا از نظر دور داشته ام؟

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Cause I don’t understand
چون من درک نمی کنم

When so many need somebody we don’t give a helping hand
وقتی اینهمه انسان به ک*سی نیاز دارند و ما دست کمکی به آنها نمی دهیم

Tell me why
بمن بگو چرا؟
 

Every day
هر روز

I ask myself
از خود می پرسم

What will I have to do to be a man
من چه باید بکنم که چون یک مرد باشم؟

Do I have to stand and fight
باید بایستم و بجنگم؟

To prove to everybody who I am
برای آنکه به همه ثابت کنم که من که هستم؟
 

Is that what my life is for
آیا این است هدف از زندگی من؟

To waste in a world full of war
که در دنیائی پر از جنگ زندگی خود را هدر دهم؟
 

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Does it have to be like this
آیا باید اینگونه باشد؟

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Is there something I have missed
چیزی هست که من آنرا از نظر دور داشته ام؟

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Cause I don’t understand
چون من درک نمی کنم

When so many need somebody we don’t give a helping hand
وقتی اینهمه انسان به ک*سی نیاز دارند و ما دست کمکی به آنها نمی دهیم

Tell me why
بمن بگو چرا؟


 

برای دیدن همه ی کلیپ ها به آدرس زیر بروید.


 

http://www.mp3ninja.com


 

منبع ترجمه: Tell me why