X
تبلیغات
زولا

ژاله

جملات(+ ) جملات (-)

هرگز با جملات منفی با خود صحبت نکنید؛جملاتی مثل:

می ترسم این کار را انجام دهم

من آدم عصبی هستم

این مشکلات است مرا عصبانی می کند

دیگر خسته ام

نکند شک*ست بخورم

من توانایی ندارم

شاید دیگران مرا مسخره کنند

من از پس هیچ کاری بر نمی آیم

جملات مثبت:

من می توانم تاکنون امتحان نکرده ام

اگر شک*ست خوردم اشکالی ندارد

اگر ده بار دیگر هم شک*ست بخورم ؛از اول شروع می کنم می دانم که موفق می شوم

ترسهای کاذب را در خود ریشه کن می کنم  و با شجاعت برای رسیدن به هدفم تلاش می کنم

برایم مهم نیست دیگران راجع به من چه قضاوتی می کنند ،مهم آن است که من راه کمال را در پیش گیرم