X
تبلیغات
زولا

ژاله

جراحی زیبایی

HTML clipboard

جراحی پلاستیک هم می تواند مفید باشد هم مضر  بعضی ها با جراحی ممکن است روحیه بهتری ک*سب کنند بعضی ها هم  بعد از عمل باز هم از خود راضی نیستند و همیشه خود را زشت میبینند در واقع این اشخاص از درون خود  متنفرند و می خواهند با جراحی ظاهری  دیده خودشان را نسبت به خود عوض کنند .من دوستانی داشتم که بعد از عمل  کاملا از لحاظ رفتاری عوض شده اند و می خواهند اطرفیان توجه بیشتری  با او داشته باشند  و بر قسمت عمل شده حساسیت بیشتری نشان می دهند پس اگر قصد دارید جراحی زیبایی بکنید قبل ازآن به یک مشاور (سرشناس)مراجعه کنید.

 

  جراحی پلاستیک