X
تبلیغات
زولا

ژاله

صلح جهانی یا جنگ؟

HTML clipboard

همینطور که همه ما می دانیم مردم ما همیشه  درگیر جنگ با کشوری دیگر بودند.خصومت و کینه ورزی در فرهنگ ما جا افتاده است. آیا هنوز هم طرفدار جنگ هستید ،یا با صلح جهانی موافقید؟