X
تبلیغات
زولا

ژاله

چه اسمی برای فرزندمان انتخاب کنیم؟


 

مسئله مهمی که ک*سی به آن توجه نمی کند و کمک زیادی به از بین رفتن فرهنگ فارسی می کند انتخاب نام های غیر پارسی است. در فرهنگ امروزه متاسفانه جا افتاده است که اسم های امامان و پیامبران (اسلام) را برای فرزندان انتخاب می کنند و اعتقاد دارند انتخاب نام امامان و پیامران مبارک است. اگر عاقلانه فکر کنید می بینید جز خرافات چیزی نیست! آیا هر ک*س نامش محمد بوده پاک شده؟ و جرمی نکرده است؟ شما با این کار جز از بین بردن اصالت ایرانی کاره دیگری نمی کنید.جدیدا اسمهای ترکیبی هم انتخاب می کنند که شرم آور و ننگین است چون نه تناسب معنایی دارد نه زیبایی .همیشه باید اسمی را انتخاب کرد که پر معنا .اصیل و  زیبا باشد .اسمهای من در آوری  و اسمهایی که از معنای آن اطلاع ندارید را انتخاب نکنید.حتی اسمهای ایرانی هم رایج است که از لحاظ ساختاری زیبا ولی از لحاظ معنا مناسب نیستند.مانند :نیما که به معنی نصفه است .ممکن است فرزندتان از اسمی که برایش انتخاب می کنید احساس ناراحتی  کند.در این سایت هم نام های اصیل فارسی وجود دارد .امیدوارم در آینده شاهد اسم های زیبایی باشیم.