X
تبلیغات
زولا

ژاله

روانشناسی بدن، دست و چهره(زبان بدن)

 قسمت اول 

 

من این مطلب رو از کتاب«چگونه با زبان بدن حرف میزنیم » مولفان:آلن و باربارا پیس  ترجمه:آذر محمودی ،محسن جده دوستان ،انتخاب کردم  .با خواندن این کتاب روابط خود با دیگران را بهبود بخشید.

 

باور نکردنی نیست اما حقیقت دارد:کلمات در ارتباط بین انسان ها نقش چندان زیادی ندارند بلکه این حرکات بدن و دست و صورت هستند که اطلاعات بیشتری را انتقال میدهند.حتی گاهی اوقات کلماتی را به کار میبریم که با حرکتمان منطبق نیستند.

 

 

له کردن انگشتان حین دست دادن از خصوصیات مردان عصبی است.متاسفانه در این مورد به جز بد و بیراه گفتن و یا یک مشت جانانه به بینی طرف حواله کردن،هیچ گونه روش مقابه ای وجود ندارد.


زبان بدن

مالیدن چشم ها

 

آدم عاقل می گوید:«بدی را نبین!» و دست هایش را روی چشم ها میگذارد .با این حرکت تلاش می کند،نیرنگ،دروغ یا بد گمانی را بپوشاند یا حداقل مجبور نباشد به ک*سی که دروغ میگوید نگاه کند.مردان معمولا چشمانشان را با فشار می مالند و به خصوص وقتی دروغ بزرگ باشدُاغلب رویشان را هم بر میگردانند و چشم به زمین میدوزند.زنان به نرمی زیر چشمانشان را می مالند ،زیرا اینطور تربیت شده اند که از حرکات شدید پرهیز کنند و دیگر برای این که آرایششان خراب نشود.

 

زبان بدن2


اگر انگشت اشاره به سمت بالا و شست چانه را نگه داشته باشد ،شنونده نسبت به سخنران یا صحبت های او دیدی منفی یا انتقادی دارد .

 


 

دست کشیدن بر سر و ضربه زدن بر سر یا پیشانی خود

وقتی که فرد گردنش را می مالد،طوری که انگار درد میکند،حرکت کشیدن یقه به شکل دیگری ظاهر میگردد.ک*سی که در هنگام  دروغگویی چنین حرکتی را انجام میدهد،معمولا نگاه خود را نیز میدزدد و به زمین خیره میشود.این حرکت ممکن است نشانه بی تفاوتی یا خشم باشد؛در اینجور موارد، ابتدا دست یک ضربه به گردن میزند و بعد شروع به مالیدن آن میکند.

 

 

فرض کنید از همکارتان خواستید در زمان مشخصی کار به خصوصی را انجام دهد،ولی او فراموش کرده است .وقتی در این مورد از او سوال کنید،با دست بر پیشانی، سر یا گردنش ضربه ای میزند و فراموش کاریش را اینگونه نشان می دهد .او با این ضربه خود را به طور سمبولیک تنبیه میکند.ضرببه زدن به سر عموما نشانه ای فراموش کاری است.روش ضربه زدن شخص فراموش کار اطلاعات بیشتری را در این مورد که وی در آن لحظه چه احساسی دارد ،می دهد.

وقتی فرد به پیشانی خود میزند یعنی این که او زیاد متاثر نشده است،اما اگر به گردن خود ضربه بزند نشان میدهد که واقعا متاسف است.ک*سانی که در اینجور موارد گردنشان را می مالند، افرادی هستند که به منفی بافی و انتقاد تمایل دارند.در حالی که ک*سانی که پیشانی خود را بدون این که بخواهند کلامی بر زبان آورند که اشتباه کرده اند ،میمالند،افرادی عموما خوش مشرب و معاشرتی هستند.