X
تبلیغات
زولا

ژاله

کروات نماد فرهنگ ایرانی

کروات


 

کروات نماد فرهنگ ایران است .ایرانیان باستان برای زیبایی دستمال گردن یا کروا  را دو  قسمت کرده و به  گردن خود آویزون می کردند. به این دستمال گردن کروا میگفتند.

 

ایرانیان هرنوع دستاوردی را که اختراع و به کار میبردند دارای فلسفه ای زیبا بوده است.

 

دایره ، به منزله خورشید ،جهان هستی ، حلقه مهر ، زمانه بی کرانه ، کمر بست ( کُشتی) ؛ خلقت جهان در زمان ابدی میباشد و دورشته کروات ، همان دو جنبه ی منفی و مثبت جهان یا انگره مینو و سپنتامینو(دوگوهر همزاد) در آیین مهر و مزدیسناست.(2)

 

واژه کروات از قوم ایرانی کروات گرفته شده است.کرواتها قوم ایرانی ساکن یوگسلاوی هستند که در فرانسه این دستمال گردنی را رواج دادند و این نام ، با نام خود این قوم ماندگار شد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.

 

dozhanpasht

 

منبع عک*س:     goonagoon4u